Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Ikke så god på blomsterbed, men grusgang derimot- ⁦@SABIMAnorge⁩ https://t.co/0TVpSw5GaQ

Postet:
2019-06-26 09:56:43