Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Boligmarkedet trenger tak over hodet. Prisene stiger og stiger. De unge, folk med vanlige lønn og de uten foreldre som kan hjelpe seg, havner utenfor. Regjeringen vil ha mer av det samme. SV vil ha en ny boligpolitikk! 🏘🏡🏢🏗

Postet:
2019-06-26 08:47:23