Person / Aktør:
Ketil Solvik-Olsen
Ketil Solvik-Olsen
Parti: FRP

Innlegg:
Denne saken viser at FrP politikk virker, og at vi aldri må gi opp. I opposisjon tapte vi gang på gang, men i regjering fikk FrP til slutt gjennomslag for å opprette veiselskapet. Det har spart bilistene for titalls milliarder kroner, og gir i tillegg bedre veier med høyere fartsgrenser. Bra for skattebetalerne, bra for bilistene. Ikke overraskende stemte AP, SP, SV imot. De har vært imot stort sett alle forbedringer. Mye av pressen var også kritisk, og har skrevet mange rare og uriktige saker. «Fagfolk» var kritisk. Ikke rart tidligere regjeringer ikke har våget endre på systemet. Slik motstand har betydd sløsing med skattebetalernes penger i milliardklassen. Det er ganske historieløst når AP/Støre de siste ukene har gått rundt og bedt om tiltak for å kutte byggekostnader, når han har vært imot stort sett alle tiltak regjeringen allerede har igangsatt. Bedre veier er bra for landet, bra for næringslivet, bra for innbyggerne. I kommentarfeltet i VG saken hevder enkelte at gode veier er unødvendig. Vel, kanskje på tide at de kommer seg ut av godstolen og sjekker hvordan landet vårt ser ut. Denne saken bør være en påminnelse om at politikk handler om mer enn å si nei. Det handler om å finne bedre løsninger, utfordre det bestående. Det handler om å ha respekt for innbyggernes hverdag og lommebøker. Det handler om å jobbe frem langsiktige og gode løsninger. Lik og del! 👍

Postet:
2019-06-25 21:54:40

Delt innhold:
Nye Veier sparer milliarder på veibygging – gir lavere bompenger
Selskapet Nye veier fikk 148 milliarder kroner for å bygge 530 kilometer motorvei mer effektivt. Nå viser deres egne beregninger at de kommer i mål 25 milliarder billigere enn ventet.