Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
– Vi kan ikke akseptere at de som jobber i sykehusene våre ikke har mulighet til å kjempe for sine krav, vi kan ikke akseptere at de i praksis er fratatt streikeretten, skriver faglig leder i Rødt, Markus Hansen

Postet:
2019-06-25 16:24:17

Delt innhold:
Si nei til undergraving av streikeretten!
Hvordan kan man vedta tvungen lønnsnemd når den ene parten bevisst har opptredt på en slik måte at det skader trepart-samarbeidet og undergraver streikeretten?