Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Høyre i regjering har opprettet Nye Veier for mer konkurranse og innovasjon på byggingen av vei i Norge. Ikke bare bygges det raskt, det sparer også samfunnet for milliarder! Enig i at det er bra? 🚙🚌

Postet:
2019-06-25 09:39:51

Delt innhold:
Nye Veier sparer milliarder på veibygging – gir lavere bompenger
Selskapet Nye veier fikk 148 milliarder kroner for å bygge 530 kilometer motorvei mer effektivt. Nå viser deres egne beregninger at de kommer i mål 25 milliarder billigere enn ventet.