Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
- For mange blir denne sommeren deres siste dager i Norge, uten at de selv vet det. Hvert år sendes barn til utlandet mot sin vilje, og blir etterlatt. Er du bekymret for dette - ikke reis!, sier Mehmet Kaan Inan fra Oslo Høyre. Hva tenker du?

Postet:
2019-06-20 20:24:45

Delt innhold:
Tvang, kultur og ære: - Ikke reis!
For enkelte blir denne sommeren ensbetydende med deres siste dager i Norge og frihetsberøvelse. Uten at de selv vet det.