Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
@sjakhaaheim @Regjeringen Og dette svarer utenriksminister Ine Eriksen Søreide i svar på skriftlig spørsmål fra Sosialistisk Venstreparti, datert 18. mars 2019: Kravet om en henvisning til ICC blokkeres blokkeres av Russland og Kina.» dessverre.

Postet:
2019-06-12 14:33:38