Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Les @Klassekampen side 10 og 11. Lavterskel tidlig hjelp med psykiske vansker fungere og nei,- det er ikke alltid rett å være sykemeldt så kort som mulig og aktivitet alltid er bra. Noen ganger er det motsatt og ting tar tid. Regler og holdninger må endres. @SVparti https://t.co/TY5XuVwHTT

Postet:
2019-06-12 08:33:38