Person / Aktør:
Martin Henriksen
Martin Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
FrPs bompengestrategi oppsummert: «-Først må Siv anmode de tre andre regjeringspartiene om et møte, med pressen på slep (...) Så vil Siv komme ut etter en halv time og si «de andre sa nei». Da dobler vi oppslutningen, sier Hagen, og høstet stor applaus.» https://t.co/jYRTZoFz1H

Postet:
2019-05-21 20:29:24

Delt innhold:
Carl I. Hagen i spissen for bompengeopprør
Oslo Frp med Carl I. Hagen i spissen vil tvinge regjeringen til å bruke 100 milliarder oljekroner til å fjerne alle bomstasjoner. – Det vil doble Frps oppslutning, sier Hagen.