Person / Aktør:
Inga Marte Thorkildsen
Inga Marte Thorkildsen
Parti: SV

Innlegg:
Når media er på besøk på Mortensrud med en justisminister fra FrP, da er det ikke det positive som står i fokus. Men rektor er en mann med hjerte for elevene sine, og han og skolen har tatt godt grep om problemene som lenge fikk vokse seg store uten at noen brød seg. Det vet jeg godt, for jeg har hatt mye kontakt med både tillitsvalgte og ledelse på denne skolen, midt i et av områdene i denne byen som har størst problemer med klasseskiller, fattigdom og alt som følger med. Her er noe av det som også kunne stått i avisa i dag, hilsen rektor selv: ❤️Ledelsen er ute og hilser på elevene hver morgen og i storefri ❤️De har akkurat igangsatt skolefrokost ❤️De var fått til et tettere samarbeid med forebyggende tjenester og laget til elevene, og har fått penger til å utvikle et opplegg for å ivareta barn utsatt for vold og overgrep ❤️Åpen skole i vinterferie og påskeferie - med 70 barn hver dag og flere lærere som jobbet i feriene sine fordi de bryr seg ❤️Utvidet ordningen med Mortensrudkompiser til å gjelde elever både på 6. og 7. trinn. De tilbyr aktiviteter i storefri til elever fra 1.-4. trinn ❤️Skolen er i ferd med å åpne biblioteket etter skolen ❤️Uteområdet er rusta opp med bl.a. ny kunstgressbane og uteområder ❤️Ansatt utviklingsleder med spesielt ansvar for elevenes læringsmiljø ❤️Starta et samarbeid med frivilligheten og idrettsorganisasjoner med tanke på fritidstilbud før og etter skolen ❤️Et samarbeid mellom skolene på Mortensrud og Mobbeombudet er i startfasen. Her er målet å styrke skolenes egen kompetanse innenfor et trygt og godt læringsmiljø- ❤️De har etablert et skolekor - og de synger fantastisk! Dessuten har de et strålende elevråd og en glimrende Antivitetsskole. Og snart skal hele området rustes opp. Har du vært på besøk på Mortensrud skole, som jeg har flere ganger, så slås du av hvor mange elever som kommer løpende mot deg og stiller vennlige og nysgjerrige spørsmål. Og du blir kanskje like varm om hjertet som jeg av øynene som møter dine, og kanskje tenker du: fy søren, så nydelige unger! Og: hvorfor kan ikke alle barn få en like trygg oppvekst? Dét må vi jammen kjempe for!

Postet:
2019-05-14 20:04:43