Person / Aktør:
Inga Marte Thorkildsen
Inga Marte Thorkildsen
Parti: SV

Innlegg:
Klar tale fra terapeut med 23 års nærkontakt med sinte barn og ungdommer👇🏽 «Jeg utfordrer tankegodset som gjør at vi tidlig innprenter barn med skam og kraftige merkelapper i forhold til ulike utslag av sinne. Hvordan møte dem? Selger vi håp eller ber vi dem om å skjerpe seg? Min erfaring tilsier at disse sinte og urolige barna for det meste blir møtt med trusler, konsekvensutredninger og skam mot det sinne de har».

Postet:
2019-05-15 19:47:27

Delt innhold:
Hva skal til for å hjelpe et sint barn?
"Jeg undres over vårt språk ift. sinte barn - som oftest er gutter. Hvordan omtaler vi en sint gutt i 8års alder? Hvilke ord bruker vi om et barn på 11 år som bruker en gaffel for å true seg ut av en situasjon? Ser vi et potensielt gjengmedlem, eller ser vi et barn som er redd og bunnløst for...