Person / Aktør:
Bent Høie
Bent Høie
Parti: H

Innlegg:
Nå sender regjeringen forslag til endringer i bioteknologiloven på høring. Det skal blant annet bli enklere å ta i bruk nye behandlingsmetoder og forske på gener. Mulighetene blir stadig flere og stadig større. Utfordringene blir stadig flere og stadig større. Derfor er det viktig å evaluere og modernisere bioteknologiloven. Vi gjør begge deler. Det vil gi pasientene bedre behandling og fagfolkene mulighet til å utvikle bedre behandlingsmetoder. Les gjerne Dagens Medisin sin kommentar om endringene. Mer informasjon og selve høringsnotatet finner dere her: www.regjeringen.no/no/aktuelt/skal-gi-mer-forskning-og-bedre-behandling/id2645407/

Postet:
2019-05-15 19:57:21

Delt innhold:
Bioteknologiloven tilpasses en ny tid
Da helseministeren i dag la fram de samlede forslagene til endringer i bioteknologiloven, åpens det for mer bruk av gentesting til flere, mer forskning og mer fleksibel bruk av befruktede egg.