Person / Aktør:
KrF Kristelig Folkeparti
KrF Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Hurra! 🎉 Nå skal Arendal og Vadsø få teste ut fritidskortet! 🤼 Og etter hvert skal alle barn i Norge mellom 6 og 18 få et kort med penger øremerket til fritidsaktiviteter. Det er inkludering i praksis! ❤️🤝 Tag noen som gleder seg til dette! 😃

Postet:
2019-05-13 10:25:26

Delt innhold:
Regjeringen setter av 10 millioner til fritidskort for barn
Regjeringen setter av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for å sikre at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter. Arendal og Vadsø blir prøvekommuner.