Person / Aktør:
Inga Marte Thorkildsen
Inga Marte Thorkildsen
Parti: SV

Innlegg:
Vi er den eneste skoleeieren i Norge som har offentlige tall for omfang av vold og trusler i skolen. Det gjør at vi får mye oppmerksomhet når tallene publiseres - som vi gjorde i dag. Det kan være ekkelt, men jeg mener at denne åpenheten er viktig. Det gir oss en mulighet til å erkjenne problemene og ta ordentlig grep, framfor å feie dem under teppet. I Oslo viser innrapportering fra skolene at omfanget øker. Dels fordi det rapporteres bedre enn før, og dels fordi det faktisk er et økende problem. Særlig mange tilfeller knytter seg til barneskolene. Det tyder på at det er mange barn i Osloskolen som ikke har det bra. For barn som har det bra, går ikke løs på andre. Hvem handler dette om, primært? Jo, særlig gutter i alderen 6-12 år. Det er ofte noen få barn som står for mange innrapporterte tilfeller. Barna mangler noe, sier Mobbeombudet. Hun lister opp: - Trygghet - Tilhørighet - Motivasjon Og vi vet det jo: Skolen som den er i dag gir ikke opplevelser av mestring og tilhørighet til alle barn. Mange føler seg utenfor, og mange mobbes og får aldri oppleve virkelig mestring. Skolen er også blitt veldig teoretisk og stillesittende, lite praktisk og variert. Dette rammer gutter enda hardere enn jenter. Ikke alle reagerer med utagering og vold, selvsagt, men mange barn er fortvila. På toppen av dette er det altfor vanskelig å få hjelp når du som ansatt - lærer eller assistent - strever med situasjoner ingen ansatte skal måtte ha på arbeidsplassen sin. Lærere og andre som opplever vold eller trusler skal være trygge på at de blir ivaretatt på en god måte. I dag er hjelpa ofte altfor langt borte - systemene er tungrodde og byråkratiske. Så hva gjør vi nå? Utdanningsetaten, som har ansvaret for å følge opp skolene, erkjente tre ting da vi lanserte rapporten i dag: 1. Forebygging har ikke vært prioritert høyt nok. Det må det bli. 2. Vi må samarbeide mer, og spre gode erfaringer 3. Støttesystemene må gjennomgås. Silotenkinga kan ikke fortsette. Så nå må vi bare stå på! Jeg er glad for at både Hovedverneombudet, Utdanningsforbundet, Mobbeombudet og Utdanningsetaten sjøl sto side om side i dag. Det er bare sammen vi kan få til å snu dette.

Postet:
2019-05-13 21:01:25