Person / Aktør:
Inga Marte Thorkildsen
Inga Marte Thorkildsen
Parti: SV

Innlegg:
- Vi som er her, vi kan redde liv! Ordene innledet en nydelig varm og rørende dag på Osloskolens rektormøte, og ble sagt av Bjørg Liseth Pedersen, ass. rektor på Kronstad skole i Bergen. Jeg kommer tilbake til henne❤️ Foran alle rektorene fortalte en 4. og en 5. klassing fra Jeriko skole hvordan timen Livet har gjort at klassen har blitt et trygt sted å være. Gjennom å bruke litt tid hver uke på å snakke om følelser og ulike temaer som er viktige i barns liv, har de blitt kjent med hverandre i klassen - på ordentlig. «Nå kan jeg leke med alle, for nå kjenner jeg dem», fikk vi høre. Og ikke bare går det an å leke sammen. Det går også an å lære. Frykten for andres latter og blikk kan holde mange igjen fra å tørre å delta i klasserommet, det har jeg hørt mange elever fortelle om. Likevel er det ofte sånn at elevene i en klasse ikke egentlig kjenner hverandre, selv etter mange år. Men det trenger ikke være sånn. Det var erkjennelsen av at læring, trivsel og trygghet henger nøye sammen som for to-tre år siden fikk ass. rektor på Kronstad skole i Bergen til å innføre Livet på timeplanen. I dag fortalte hun rektorene i Oslo om hvilken ekstrem forvandling de har gjennomgått etter at de begynte å bruke verktøyet som Forandringsfabrikken har utvikla, basert på råd fra over 5000 norske skoleelever. Kronstad tok like godt hele verktøykassa i bruk, det kalles «Forandre med varme». I dag er skolen, som har hatt store problemer med utagering, vold, slåsskamper og mye annet som har hindret elevene i å lære det man skal på skolen, på tredje plass i Bergen på nasjonale prøver. De har ikke mobbeproblemer lenger. Og de har køer av søkere til lærerjobber. Lærere som ikke lenger driver inspeksjon i friminuttene, men inkludering. Som spiller kubb og leker med elevene, og som elsker det! Tårene satt løst da hun fortalte om barn med ekstreme opplevelser og belastninger i livene sine, barn som har trua med kniv til og med, og som de har klart å inkludere gjennom systematisk varm jobbing og samarbeid. Og bare så det er sagt: Ingen voksne der får stå alene med avmakten og skammen over ikke å klare å håndtere utagering og vold. Også de voksne varmer hverandre, hver dag. Og nå kjefter ingen lenger på barn, for øvrig et av de viktigste rådene fra barna selv. Det er for mye jeg gjerne skulle ha fortalt om her, men det går ikke an å yte det vi opplevde i dag rettferdighet. Uansett: dette sprer seg, og seks osloskoler er nå med i opplegget kalt Mitt Liv, hvor Forandre med varme prøves ut. Og det var fra en av disse skolene elevene stilte i dag for å fortelle at det de får til i Bergen, det virker også her i Oslo. Rektorene satt som tente og varme lys, og det var sterkt da rektor og lærere på to av Mitt Liv-skolene introduserte seg ved å ta utgangspunkt i seg selv som skoleelever. Hvordan var de som barn? En fortalte at han som skoleelev var utsatt for mobbing - og at det var derfor han ville bli lærer. En annen hadde utsatt andre barn for vonde ting, og nå sto de her sammen og var klare på at åpenhet om følelser og jobbing med varme er svaret. Og spørsmålet, det hadde Mobbeombudet vårt - kloke og dyktige Kjerstin Owren - like i forveien stilt oss: «Jeg kan få tusen henvendelser i år. Skal vi gjøre noe med det - sammen?»

Postet:
2019-05-10 19:35:11

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Inga Marte Thorkildsen