Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@ArneWillySlaaen @MatsAlnes Det virker ikke som Høyre er inneforstått med det. Men jrg følte et behov for å avklare det.

Postet:
2019-04-25 15:17:20