Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Vet du hvordan vi fikk 8-timers arbeidsdag i Norge? Les og bli klok!

Postet:
2019-04-23 19:03:01

Delt innhold:
Kan du historien om hvordan vi fikk 8-timersdagen? Magnhild Folkvord mener 6-timersdagen står for tur
I mai er det 100 år siden vi fikk 8-timersdagen i Norge. Historien om hvordan den ble innført, er lite kjent.