Person / Aktør:
M Tybring-Gjedde
M Tybring-Gjedde
Parti: H

Innlegg:
@AnneMSletten @EivorEvenrud Jeg er uenig i hennes vurdering av hvor viktig det er å ha noe erfaring fra utdanningsfeltet. Betydningen av å ha en slik erfaring fremgikk også av stillingsbeskrivelsen.

Postet:
2019-04-23 20:46:57