Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Her kan du lese mitt innlegg i dag i Dagens Næringsliv. Forsvarspolitikk er å sette najonale sikkerhetsbehov foran særinteresser og lokal sysselsetting. Forsvarspolitikk er også kraft til å gjennomføre nødvendige endringer. Baser og våpensystemer som allerede er etablert, er ikke automatisk oppskriften på morgendagens forsvar. Forsvaret skal samlet sett kunne avskrekke og forsvare best mulig.

Postet:
2019-04-23 18:39:36

Delt innhold:
Forsvaret – hva nå?
Om vel ett år skal Stortinget vedta en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvaret skal videreutvikles for å ivareta våre forpliktelser nasjonalt og internasjonalt.