Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Skriver i Dagens Næringsliv i dag: Forsvarspolitikk er å sette najonale sikkerhetsbehov foran særinteresser og lokal sysselsetting. Forsvarspolitikk er også kraft til å gjennomføre nødvendige endringer. Baser og våpensystemer som allerede er etablert, er ikke automatisk oppskriften på morgendagens forsvar. Forsvaret skal samlet sett kunne avskrekke og forsvare best mulig.

Postet:
2019-04-23 18:47:13