Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
I dag la Forsvaret frem årsrapporten for 2018. Norge leverte langt over forventning under Trident Juncture - den største NATO-øvelsen på flere tiår. Høyre i regjering vil fortsette og satse på Forsvaret. Gradvis blir den operative evnen bedre.

Postet:
2019-04-23 20:19:21