Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
@tobiast @jongdale Hei igjen. Forslag om forenklet tilgang til førerkort klasse A1 for personer som allerede har førerkort for personbil (klasse B) har vært på høring. Vi vurderer nå hvordan forslaget skal behandles videre.

Postet:
2019-04-23 13:21:40