Person / Aktør:
Roy Steffensen - Fremskrittspartiet
Roy Steffensen - Fremskrittspartiet
Parti: FRP

Innlegg:
Ca 1 år siden jeg postet dette, men like aktuell i dag, eller hva?

Postet:
2019-04-22 17:37:05

Delt innhold:
Stortingsrepresentant Roy Steffensen
Hver fredag ettermiddag er det ca 18 000 fly i lufta verden over. 90 % av all plast i havet skyldes utslipp fra 10 elver i Asia og Afrika, og vi vet at på 3 dager selger Kina like mange biler som vi selger her hjemme på et helt år. Da er det meningsløst å høre lokalpolitikere som kjemper innbitt for flere rushtidsavgifter og bilfrie sentrum i norske byer. Vi må slutte å straffe dem som er avhengig av bil for å komme seg til og fra jobb, og heller bruke tid og penger på klimatiltak som gir størst global effekt.