Person / Aktør:
Tage Pettersen
Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Enova har gitt tilsagn om 31 mill til en ny batteriferge og ladeanlegg på sambandet Moss-Horten. Riksvegferjesambandet RV19 Moss – Horten er Norges mest trafikkerte fergesamband, der det årlig transporteres 1,8... https://t.co/ucZLcPx51I

Postet:
2019-04-17 13:44:08

Delt innhold:
Security Check Required