Person / Aktør:
M Tybring-Gjedde
M Tybring-Gjedde
Parti: H

Innlegg:
@EivorEvenrud Det er et gjennomgående trekk at venstresiden ikke vil snakke om kvalitetsforskjeller mellom ulike barnehager eller skoler eller klasserom, og at svake og sterke resultater blir bagatellisert fordi det representerer et «snevert kunnskapssyn.»

Postet:
2019-04-17 11:42:54