Person / Aktør:
SV

Innlegg:
@LolsenFanden Selvfølgelig, men SV vil forskriftsfeste at brudd på arbeidsmiljøloven eller lønn under allmenngjort tariff kan kunne føre til inndragelse av skjenkebevillingen.

Postet:
2019-04-15 11:22:16