Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@CEvenshaug Skremsler og overdrivelser er ikke ok.

Postet:
2019-04-13 12:18:50