Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@nordjuss Forskning? FNs klimapanel sier klart at Norge kan fortsette sin oljevirksomhet og fortsatt nå klimamålene. Men her lytter ikke klima-menigheten på vitenskapen. Kampen mot olje-kapitalen er åpenbart den egentlige agendaen, klima er skalkeskjulet.

Postet:
2019-04-13 10:53:53