Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@CEvenshaug Er ingen skremsler i de sakene.

Postet:
2019-04-13 10:54:45