Person / Aktør:
Eirik Faret Sakariassen
Eirik Faret Sakariassen
Parti: SV

Innlegg:
At skolene opplever reduserte budsjetter er uakseptabelt! Jeg er representant for SV i driftsstyret på Kampen skole og var med på å nekte underskriving av årets budsjett. Stavanger SV la i dag frem forslag om å styrke skolebudsjettet med 50 millioner kroner. Dette ville gitt flere lærere og bedre læring for elevene!

Postet:
2019-04-11 19:51:39

Delt innhold:
Enda en skole nekter å skrive under på årets budsjett
Kampen skole slår følge med Nylund skole og nekter å vedta skolebudsjettet. Driftsstyret ved Kampen skole ber Stavanger kommune om å øke bevilgningene for å unngå å kutte flere årsverk.