Person / Aktør:
Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner
Parti: H

Innlegg:
En gruppe irakere med lovlig opphold i Norge har lenge ventet på å kunne få statsborgerskap. Utfordringen har vært at identiteten deres ikke er dokumentert. Nå iverksetter vi et ID-avklaringsprogram. https://t.co/hETcXX41eO

Postet:
2019-04-12 16:25:10

Delt innhold:
ID-avklaringsprogram skal avklare irakeres identitet
En gruppe irakere med lovlig opphold i Norge har over lengre tid ventet på å få statsborgerskap. Utfordringen har vært at identiteten deres ikke er dokumentert. Nå iverksetter regjeringen et ID-avklaringsprogram som skal verifisere opplysningene deres.