Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Likevel planlegger regjeringen å utvide aktivitetsplikten! Vi har et bedre forslag: De bør innføre en aktivitetsrett: En rett til å delta i aktivitet for alle som har falt utenfor. Enig? https://t.co/iKQNj4sUc5

Postet:
2019-04-12 19:59:10

Delt innhold:
Nav-forsker: Aktivitetsplikt førte ikke til at flere unge kom seg ut i jobb
– Jeg ble veldig overrasket over at kommunene som hadde innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere fikk færre ut i jobb enn kommunene som ikke hadde gjort det.