Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
345 millioner til det grønne skiftet! CO2-fangst og lagring er nødvendig for å nå Parisavtalens mål. Regjeringen bruker 345 millioner kroner for å bore en undersøkelsesbrønn for CO2-lagring. Slik kan Norge håndtere CO₂ på en god måte: https://t.co/EoSpnRsArd

Postet:
2019-04-12 15:32:28

Delt innhold:
Regjeringen vil betale for CO2-lagring på sokkelen
Vil finansiere boring av brønn.