Person / Aktør:
SV

Innlegg:
Mange kommunar sørgar for at den einaste gruppa som ikkje får glede av barnetrygda, er dei aller fattigaste familiane som treng det mest. Det er djupt urimeleg og urettvist. https://t.co/wzYoJSvXRt

Postet:
2019-04-12 09:01:39

Delt innhold:
Meiner mange kommunar «stel» frå fattige barnefamiliar
Om lag tre av fire norske kommunar reknar barnetrygda som inntekt når dei fastset sosialstønad. – Djupt urettferdig, seier SV-leiar Audun Lysbakken.