Person / Aktør:
SV

Innlegg:
RT @SV_Karin: Kommunalministeren garanterer at regj ikke vil kompensere kommunene noe for de store økningene i utgifter staten velter over på kommunene med kutt i AAP, bostøtte, andre ytelser, pålegger kommunene aktivitetsplikt for sosialhjelp osv. Hva synes @www_ks_no om det tro? @SVparti

Postet:
2019-04-11 18:34:21