Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
RT @Rotevatn: "Symbolpolitikk", seier Sp og @geirpo. 2000-4000 dekar blir nydyrka kvart år. Med svære klimautslepp som konsekvens. I område som er heim for 183 raudlista artar. I staden vil Sp ...frita tungtransporten for CO2-avgift (korleis det no skulle henge saman). For ein gjeng.

Postet:
2019-04-11 12:39:02