Person / Aktør:
Martin Henriksen
Martin Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
@gurimelby @Haugsbakken @NilsKristen Denne formuleringa gjelder både barnehage og SFO. «Ap vil gradere moderasjonsordninger og kjernetid for lavinntektsfamilier slik at man ikke taper på å gå ut i arbeid eller øke arbeidsinnsatsen.»

Postet:
2019-04-10 22:54:10