Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
RT @Rotevatn: Mange gode saker i statsråd i dag. M.a. samtykke til klimasamarbeid med EU, forbod mot pelsdyroppdrett og liberalisering av drosjenæringa. Det er ikkje store avstandar i norsk politikk, men desse sakene kunne berre ei liberal, borgarleg regjering levere. https://t.co/4WseJKOCY9

Postet:
2019-04-10 15:49:05