Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
En skole hvor alle barn kan lære, lykkes og trives! Alle elever trenger sunn mat for å få energi og konsentrasjon i skoledagen. Derfor vil SV innføre gratis og sunn skolemat. ❤️💚🍏🍐🍅🥝

Postet:
2019-04-10 13:26:00