Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Svekke abortloven? • Norsk gynekologisk forening er mot, og svært kritisk. • Kvinneklinikken på Haukeland er mot, og svært kritisk. • Den norske legeforening er mot, og svært kritisk. • Jordmorutdanningen på storbyuniversitetet OsloMet er mot. • Norsk Sykepleierforbund er mot. • Den norske jordmorforening er mot. • Rådet for legeetikk er mot. • Statens helsetilsyn er mot. Det er nesten så det er en dårlig ide, dette.

Postet:
2019-04-09 13:01:49

Delt innhold:
Høie får massiv abortkritikk fra medisinske fagmiljøer – avfeier det som «politiske innspill»
– En høring er ingen avstemning om lovforslaget, sier helseministeren etter massiv motstand fra en rekke høringsinstanser.