Person / Aktør:
Svein Roald Hansen
Svein Roald Hansen
Parti: AP

Innlegg:
Abonnementsordning på høyrepolitikk ⁦@audunlysbakken⁩ ? https://t.co/8h2ux5nxbf

Postet:
2019-04-08 16:09:32

Delt innhold:
Balanse mellom arbeids- og familieliv | europalov
BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2017) Sammendrag av innhold Europakommisjonen foreslo 26. april et direktiv om bedre balanse mellom arbeid og privatliv for foreldre og omsorgspersoner, og er nå til behandling i EUs ministerråd og Europaparlamentet. Kvinner er sterkt underrepresentert i det europeiske arbeidsmarkedet, særlig som følge av den ulike kjønnsfordelingen av omsorgs- og arbeidsforpliktelser mellom foreldre med barn eller arbeidstagere med omsorgskrevende pårørende.