Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
RT @Oysteib: Desse folka som bablar om el-bil som ei «storbygreie» som liksom ingen på bygda kan ha, har dei nokon gong vore utanfor Oslo? Kva er det dei trur, at alle på bygdene køyrer 980 kilometer til og frå jobb kvar dag? Snakkar om verdensfjern kaffelatte-elite.

Postet:
2019-04-08 12:45:32