Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Når vi gjør den grønne omstillingen mer rettferdig gjør vi den mer realistisk. Vi skal bygge landet grønt. Vi skal bygge hele landet. Vi skal bygge landet rettferdig.

Postet:
2019-04-02 11:12:56