Person / Aktør:
Eirik Faret Sakariassen
Eirik Faret Sakariassen
Parti: SV

Innlegg:
«Men eg trur dei er partiet som med størst truverd kan ta tak i klimapolitikken og den sosiale konflikten som ligg der. Når tiltaka blir tøffe, når utsleppa verkeleg skal ned, må ein finna måtar å gjera det på som ikkje fører til sosialt opprør,» skriv Aftenbladets kommentator frå SVs landsmøte!

Postet:
2019-04-01 11:53:28

Delt innhold:
Når det er Earth Hour, ja, så er det Earth Hour. I SV tar dei mørket på alvor.
KOMMENTAR: Anten du er einig med dei eller ikkje - det er lett å vita kor SV står.