Person / Aktør:
Sivert Bjørnstad
Sivert Bjørnstad
Parti: FRP

Innlegg:
@JensFolland @audunlysbakken 1) avgiftene har økt med om lag 6 mrd. kr. De er medberegnet i totalen på 25 mrd. i lettelser. Vanskeligere med avgift enn skatt å knytte til familieeksempler. 2) 2 medianinntekter (520.000 X 2), to barn, lån på 3 mill, betaler ikke formuesskatt, maks. foreldrefradrag.

Postet:
2019-04-01 10:21:13