Person / Aktør:
Kent Gudmundsen
Kent Gudmundsen
Parti: H

Innlegg:
I dag har jeg vært med å legge frem vår nye Handlingsplan mot voldtekt. I 2018 ble over 1700 voldtekter anmeldt - en økning på over 44 % de fire siste årene. Det er alvorlig. Da må vi lykkes bedre, særlig med holdningsskapende arbeid blant unge. Her kan … https://t.co/Bg9pyfATbL https://t.co/CqsZapF8of

Postet:
2019-03-25 22:10:24

Delt innhold:
Ny handlingsplan mot voldtekt
Regjeringens handlingsplan mot voldtekt (2019–2022) favner bredt og inneholder tiltak rettet mot blant annet grunnskolen, videregående utdanning, helse- og omsorgtjenestene, politi og rettsapparat.