Person / Aktør:
Freddy André Øvstegård
Freddy André Øvstegård
Parti: SV

Innlegg:
Har besøkt Stovner barneverntjeneste i dag sammen med byrådsekretær Anna Tresse. Barnevernet her jobber sammen med nabobydelene for å nå og skape tillit hos hele mangfoldet av innbyggerne. Veldig inspirerende! 👏 Beskjeden fra de ansatte var klar: det må settes av ressurser nasjonalt så barnevernet rundt om i Norge kan jobbe forebyggende opp mot lokalbefolkninga. Det vil SV - Sosialistisk Venstreparti kjempe for! 👍 God helg! ❤

Postet:
2019-02-15 19:56:25