Person / Aktør:
Harald T. Nesvik
Harald T. Nesvik
Parti: FRP

Innlegg:
På plass på årsmøtet til Fiskebåt , hvor jeg nettopp har holdt innlegg om regjeringens fiskeripolitikk. Vi har nylig lagt frem en ny regjeringsplattform hvor vi har kommet med viktige presiseringer for næringen. For å få fremtidig vekst må næringen ha stabile og forutsigbare rammebetingelser. Regelverket må forenkles for å bli mer fremtidsrettet. Det er vi politikere som har ansvaret for å legge til rette for at næringen skal kunne levere. Ny kvotemelding er planlagt fremlagt for stortinget i løpet av vårsesjonen. Til slutt hadde jeg noen oppfordringer til næringen. 1: For å få rene og rike hav må ALLE ta med tilbake fra havet MINST like mye plast og avfall som de tar med ut. 2: Bidra til økt ressursutnyttelse ved bærekraftig høsting. Restråstoff må bedre utnyttes og fiskefusk/ fiskekriminalitet skal slås hardt ned på. 3: Bidra til at industrien på land får tilgang på mer råstoff for bearbeiding.

Postet:
2019-02-12 11:14:47