Person / Aktør:
M Tybring-Gjedde
M Tybring-Gjedde
Parti: H

Innlegg:
Denne var leseverdig! https://t.co/VWmg6EX1hz

Postet:
2019-02-12 11:03:43

Delt innhold:
Kartene som forsvant fra klasserommene
Jeg vet ikke hvilke vurderinger som ble gjort, og jeg vet ikke når det skjedde. Men på ett eller annet tidspunkt, etter at jeg selv var elev, og før jeg kom tilbake som lærer, ble det tatt en beslutning: Klasserommet trenger ikke kart.