Person / Aktør:
Emilie Mehl
Emilie Mehl
Parti: SP

Innlegg:
På møtets siste dag fikk jeg snakke på vegne av ALDE om hvorvidt det å fradømme noen statsborgerskap pga terrorisme er i strid med internasjonale menneskerettigheter. Jeg mener nei, så lenge det gjøres på visse vilkår og i tråd med rettssikkerhetsprinsipper, og så lenge en person ikke blir statsløs. Det må være opp til hvert enkelt land å bestemme om man ønsker å ha en åpning i loven for det. Dette har vært en stor diskusjon i Norge og var bla. indirekte den saken Listhaug gikk av som justisminister på. ALDE er partigruppen Senterpartiet tilhører i Europa. Her er det ikke talerstol, som på Stortinget. Alle har en mikrofon på plassen sin, så det er bare å reise seg opp og snakke 👋

Postet:
2019-01-25 16:03:16